มโนราห์หนูแขม

เปิดเมืองปกาสัย ตอน มโนราห์ หนูแขม ประดิษฐ์ศิลป์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
Concept Design

“เมืองปกาสัย”
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

“เมืองปกาสัย”นามกระบี่เมื่อครั้งโบราณนานมา มีมรดกทางภูมิปัญญา การดำเนินชีวิต วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นการสืบทอดและสานต่อจึงได้กำหนดกิจกรรมภายใต้แนวความคิด เมืองปกาสัย โดยเล่าเรื่องราวความเป็นกระบี่ไว้จำนวน 6 ตอน ในช่วงเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2564
เริ่มตอนที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 64 มโนราห์เปิดเมืองปกาสัย พบกับ มโนราห์ชั้นครู มโนราห์หนูแขม ประดิษฐ์ศิลป์ ขับกลอนมโนราห์เล่าความเป็นมา ปกาสัย ศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดกระบี่และการแสดงบนเวที แสงสีเสียง พบอาหารถิ่นที่หาทานยาก มรดกทางภูมิปัญญาอีกมากมาย เวลา 18.00 – 21.00 น.