เทศกาล 150 ปี กระบี่เมือง สํานักงานพานิชย์จังหวัดกระบี่

“ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่


กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ” ภายในงาน “เทศกาล 150 ปี กระบี่เมืองศิลป์” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม“ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 15 – 20 %

Concept Design

จากโจทย์ต้องการให้มีความร่วมสมัย เข้าใจง่าย น่ารัก สื่อสารตรงไปตรงมา แต่ต้องมีความเป็นกระบี่แต่โบราณ ลักษณะโทนต้องอิงกับโจทย์สีของธงฟ้า เลยเป็นลักษณะของงาน collage art แบบผสมผสาน ใช้ภาพเก่าของกระบี่ในอดีต มาเป็นการสื่อถึงความยาวนานของกระบี่ ที่มีการเดินทางเพื่อการพานิชย์ ทางเรือในลักษณะต่างๆ ให้คุณยายเป็นพรีเซนเตอร์แทนการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การให้ แบบจริงใจ ดังธงฟ้าที่มาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน น้องแมวเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ทำให้อารมณ์ภาพดูอบอุ่นขึ้น 150 ปี กระบี่ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

concept : แนวความคิดในการสร้างงาน

ป้ายแสดงรายการสินค้าส่งเสริมการขาย

ใช้ขนำจำลองเป็นลักษณะบ้านโบราณของคนกระบี่ เมื่อ กว่า 150 ปี ที่ผ่านมา วิถีชีวิตการเป็นอยู่ ลักษณะของบ้านเรือนอาศัย ได้ถูกจำลองมาเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงาน 150 ปี ธงฟ้า กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก


หนังตุลา อันดามัน (ศ.เคล้าน้อย) จ.กระบี่ภูมิปัญญาที่งดงาม สืบสานให้ชนคนรุ่นหลังได้ภูมิใจ

หนังตะลุง ศิลปะการแสดงของคนกระบี่แต่โบราณ ที่เราได้นำมาสืบสาน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามของกระบี่


กิจกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจาก สำนังงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่มากมายหลายรายการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 15 – 20 %


สินค้าไฮไลต์ ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 105 บาท น้ำมันปาล์ม 1ลิตร ขวดละ 45 บาท น้ำมันถั่วเหลือง1 ลิตร ขวดละ 46 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 กก.ถุงละ 130 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 15 บาท ข้าวไร่ กก.ละ 50 บาท กะปิ กระปุกละ 35 บาทhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.732056721485917&type=3 ภาพกิจกรรมวันที่ 4 พ.ค 2565

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732696031421986&type=3 ภาพกิจกรรมวันที่ 5 พ.ค 2565

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734458204579102&type=3 ภาพกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค 2565


VTR PRESENT กิจกรรมส่งเสริมการขาย ธงฟ้าราคาประหยัด ภายในงาน 150 ปี เมืองกระบี่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล / จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ / จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ / จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ / จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามควรดำเนินโครงการอีกหรือไม่