โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0#2

ประธานบริษัท โฟโต้ คาเฟ่.จำกัด ร่วมบรรยาย การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา marketing online ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่