โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

นายศราวุธ บำรุงภักดิ์ ประธานบริษัท โฟโต้ คาเฟ่.จำกัด ร่วมบรรยาย การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา marketing online ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเมืองกระบี่