กระบี่กาแฟ (Gi) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

Geographical Indications: GI


สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กาแฟเมืองกระบี่ กาแฟโรบัสต้า สายพันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกบนพื้นที่ราบหรือที่ราบเชิงเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ด้วยกรรมวิธีการผลิตมาตรฐานเป็นกาแฟสาร กาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด มีค่ากาแฟอีนร้อยละ 1.5-4 ของน้ำหนัก รสชาติขมเข้มข้น กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่

คำนิยาม : กาแฟ GI กาแฟเมืองกระบี่

ลักษณะของสายพันธุ์ โรบัสต้า

  • กาแฟสาร (Green Bean) สีเขียวอมเทา หรือสีเขียวอมฟ้า ขนาดเมล็ด 5.5 มิลลิเมตรขึ้นไป มีเมล็ดที่ไม่สมบูรญ์ไไม่เกินร้อยละ 13 และปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 ของน้ำหนัก
  • กาแฟคั่ว (Roasted Coffee) เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่ว โดยระดับของการคั่วประกอบด้วย คั่วอ่อน(สีน้ำตาลอ่อน) คั่วกลาง(สีน้ำตาลเข้มมีน้ำมันเคลือบเมล็ด)และคั่วเข้ม (สีน้ำตาลอ่อนค่อนไปทางดำมีน้ำมันเคลือบเมล็ด)มีกลิ่นหอม
  • กาแฟคั่วบด (Roasted Ground Coffee) กาแฟที่คั่วบดเป็นผงหยาบ ปานกลางหรือละเอียด มีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อน(Light medium) จนถึงสีน้ำตาลเข้ม(Very dark) มีกลิ่นหอม รสชาติขม เข้ามข้นและกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ต้นกล้าพันธู์กาแฟที่เกษตรกรจะนำมาปลูกต้องเป็นต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้า สายพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ ขอบเขตพื้นที่การผลิตกาแฟเมืองกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ อำเภอเหนือคลอง และอำเภอเขาพนม

การพิสูจน์แหล่งกำเนิด
1) กาแฟเมืองกระบี่ จะต้องมีการผลิตในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้

2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตผู้ประกอบการการค้ากาแฟเมืองกระบี่ รวมทั้งมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

โดยสำนักงานพานิชย์จังหวัดกระบี่ร่วมกับบริษัท โฟโต้คาเฟ่ จำกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้ตราสัญลักษณ์ (GI) รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภาพ จำนวน 5 แบรนด์ ได้แก่


กาแฟกระบี่

กลุ่มแปรรูปกาแฟสด สตรีคลองท่อมเหนือ 99/4 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ จังหวัดกระบี่

ออกแบบกล่องบรรจุกาแฟดริป ชนิดซอง

ออกแบบซองกาแฟบด แบบดริป

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วชนิดถุง 250 กรัม

Concept Design

แนวความคิดในการออกแบบใช้ภาพของนกแต้วแร้วท้องดำที่มีการค้นพบในพื้นที่ของอำเภอคลองท่อมมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อแทนค่าของความอุดมสมบูรญ์ของพื้นที่ อีกทั้ง การขยายพันธู์ของเมล็ดกาแฟ นกก็เป็นส่วนนึงของการขยายสายพันธู์ ในเมื่อครั้งอดีต


กาแฟบ้านไร่ตะวันหวาน

บ้านไร่ตะวันหวาน 399 หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วชนิดถุง 250 กรัม

Concept Design

แนวความคิดในการออกแบบเป็นลายกราฟฟิกของทิวเขาในอำเภอลำทับ พื้นที่ส่วนใหญ่ของลำทับจะเป็นที่รายเชิงเขาซึ่งเหมาะแก่การปลูกกาแฟเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีการใช้โทนสีทอง เหมือนดังชื่อแบรนด์ ตะวันหวาน แสงของตะวันในยามเช้าสดใส


กาแฟแผ่นดินเสมอ

บ้านไร่ตะวันหวาน 399 หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ออกแบบกล่องบรรจุกาแฟดริป ชนิดซอง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วชนิดถุง 250 กรัม

ออกแบบซองกาแฟบด แบบดริป

Concept Design

แนวความคิดในการออกแบบภาพจำของโรงคั่วกาแฟที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกนำมาเป็นกราฟฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารถึงการผลิตสารกาแฟของ แผ่นดินเหมอ คำว่าแผ่นดินเหมอเป็นคำเรียกสถานที่ของคนในพื้นที่ ที่ใช้เรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า”แผ่นดินเหมอ” หรือ แผ่นดินเสมอ


กาแฟล้ำทับ

กาแฟแผ่นดินเหมอ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ออกแบบกล่องบรรจุกาแฟดริป ชนิดซอง

ออกแบบกล่องบรรจุกาแฟดริป ชนิดทดลอง

ออกแบบซองกาแฟบด แบบดริป

Concept Design

แนวความคิดในการออกแบบล้ำทับกาแฟของกระบี่ ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์มีคาแรกเตอร์ในตัวเองสูง ความเป็นวินเทจ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เลยใช้รูปแบบความเป็นวิเทจ โทนสี และลวดลาย เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นตัวตนของแบรนด์ “ล้ำทับ” กาแฟของ ลำทับ กระบี่


โครงการ : สำนักงานพานิชย์ จังหวัดกระบี่

จัดทำโดย : บริษัท โฟโต้คาเฟ่ จำกัด